Inapoi la Cufarul de povesti


Asociatia Femeilor si Familiilor din Mediul Rural, in parteneriat cu SC Active Job Consulting ( Beneficiar ) si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor, SC Romcom Capital Partners SRL desfasoara si implementeaza in perioada 28.03.2014 – 27.09.2015, un nou proiect cofinantat din Fondul Social European, tot in mediul rural, si care porta denumirea „Centru de Excelenta in Ospitalitate”.
Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea resursei umane din mediul rural, prin calificarea/recalificarea, specializarea şi perfecţionarea, pe baza unor programe specifice, a unui număr de 1000 de persoane din mediul rural, din 5 regiuni de dezvoltare, urmărind facilitarea accesului acestora la ocupare în activităţi non agricole, cu accent pe industria ospitalităţii.

Obiectivele specifice

 • 1. Creşterea gradului de incluziune socială a persoanelor din mediul rural, prin organizarea unei campanii de informare, conştientizare şi motivare a unui număr de 1000 de persoane din 5 regiuni de dezvoltare, dintre care minim 50% femei.
 • 2. Creşterea nivelului de pregătire profesională a resursei umane din mediul rural şi a gradului de ocupabilitate prin furnizarea de programe integrate (orientare, consiliere și formare) pentru 700 de persoane din mediul rural din 5 regiuni de dezvoltare (grupul ţintă G1 = şomeri tineri, şomeri de lungă durată, alte tipuri de şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă).
 • 3. Creşterea competenţelor antreprenoriale, pentru un număr de 75 de persoane din G1 şi G2 din cele 5 regiuni, prin asigurarea de suport, consiliere, instruire, sprijin în domeniul iniţierii afacerilor în industria ocupaţională.
 • 4. Dezvoltarea competenţelor manageriale pentru un număr de 50 de persoane, membri ai G3 – manageri din zona rurală din cele 5 regiuni, prin participarea la două cursuri de perfecţionare – Manager Resurse Umane și Competenţe sociale şi civice.
 • 5. Creşterea gradului de ocupabilitate prin plasarea la locuri de muncă, existente sau nou create, a unui număr de 100 de persoane, selectate pe parcursul procesului de formare, prin dezvoltarea procesului de mediere pe piaţa muncii.

Grupul tinta al proiectului / 1000 de persoane avand urmatoarea structura :
G1 / 700 persoane dintre care : 350 someri tineri din mediul rural, 100 someri de lunga durata din mediul rural, 100 someri ( alte tipuri) din mediul rural, 150 de persoane in cautarea unui loc de munca.
G2 / 250 de angajati din mediul rural
G3 / 50 de manageri din mediul rural

Proiectul ofera :

 • -Cursuri la care participarea este gratuita pentru toti cursantii, costurile fiind asigurate din fonduri europene;
 • -Cursuri acreditate ANC in urma carora se obtin diplome recunoscute la nivel national si la nivelul Uniunii Europene;
 • -Realizarea activitatilor de practica in unitati turisice cu experienta in ositalitate;
 • -Subventie financiara celor care obtin certificatul la finalul cursului urmat;
 • -Consiliere in cariera si consiliere pentru dezvoltare personala;
 • -Plasarea la locurile de munca pentru cel putin 100 dintre cursanti;
 • -Consiliere si asistenta pentru initierea unei afaceri in mediul rural pentru 30 de persoane.

Pana in luna iunie, au absolvit cursurile proiectului, peste 1024 persoane. Sesiunile de cursuri inca nu s-au terminat, asa ca pentru cei interesati, mai multe informatii se pot gasi si pe www.centruldeexcelentainopritalitate.ro.