462 | CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ZONELOR RURALE PRIN VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC