Processed with VSCOcam with g3 preset | CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ZONELOR RURALE PRIN VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC